10 февр. 2013 г.

Вниманию посетителей!

Если вдруг, что-то не открывается и не скачивается, не работает ссылки или т.п. пишите в комментариях или на почту - все исправлю. Спасибо за понимание.С уважением, админ Светлана

9 нояб. 2011 г.

Сценарій уроку на тему: Прояв глобальних проблем людства в Україні

Люди загинуть від невміння користуватися силами природи і від незнання істинного світу.
Напис на піраміді Хеопса
Або ми врятуємося всі разом, або майже ніхто не врятується.
С. Лем
На цьому уроці Ви дізнаєтесь:
– ознайомитеся з проявами глобальних проблем людства в Україні;
– поглибите вміння аналізувати джерела інформації й обґрунтовувати власну думку;
– покращите навички командної роботи, вміння враховувати думку кожного при складанні програм та проектів.
Хід роботи
Для виконання роботи використовуйте інформацію з попередніх параграфів посібника, інформацію з періодичної преси, Інтернету і матеріали Додатка № 1.
Завдання № 1
Оберіть глобальну проблему, прояв якої в Україні Ви хотіли би досліджувати: роззброєння; збереження миру; проблема організованої злочинності та мафії; подолання небезпечних хвороб; демографічна проблема; сировинна та енергетична кризи; проблема міжнародного тероризму.
Об’єднайтеся в групи експертів за даними проблемами. Визначте та озвучте своє кредо (основи світогляду, тверде переконання), яке відповідало б обраній проблемі.

20 мая 2011 г.

КОНТРОЛЬНА РОБОТА з дисципліни: «ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКИЙ КОНТРОЛЬ»

2011 рік

ЗМІСТ

1. Суть і значення господарського контролю, види і форми контролю. 4

2. Задача 13
В процесі проведення ревізії виявлено, що підприємство занизило прибуток на 1120 грн. Перевірка показала , що вже вдруге протягом року виявлено, що підприємство занизило суму прибутку.
НЕОБХІДНО: За результатами проведеної перевірки провести донарахування суми податку на прибуток. Вказати, які санкції слід застосувати до підприємства і визначити розмір цих санкцій. Підготувати запис для включення його в акт ревізії.

Список використаної літератури 14

1. Суть і значення господарського контролю, види і форми контролю

1.1. Сутність фінансово-господарського контролю
Діюча у республіках колишнього Радянського Союзу (у тому числі і в Україні) система фінансово-господарського контролю ґрунтувалась на командно-адміністративній системі управління і в основному орієнтувалась на державну форму власності. У тих умовах ігнорувалась система внутрішнього контролю як важлива функція управління на підприємствах.
Реформування форм власності в Україні та створення нового механізму господарювання викликали суттєві зміни у змісті, організації та методах здійснення фінансово-господарського контролю.
У підходах до визначення поняття “контроль” ніколи не існувало єдиних поглядів. У літературних джерелах його розглядали або як принципи, або як метод і форму, або як вид діяльності. Не було єдиних поглядів і щодо системи фінансово-господарського контролю. В основному господарський контроль висвітлювався відокремлено від фінансового. Це необґрунтовано порушувало єдність системи............

КОНТРОЛЬНА РОБОТА з дисципліни: «БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК В ГАЛУЗЯХ НАРОДНОГО ГОСПОДАРСТВА»

2011 рік


ЗМІСТ


1. Особливості діяльності торгівельних організацій. Гуртова (оптова) торгівля. Роздрібна торгівля. 4

2. Групування витрат на виробництво у рослинництві, у тваринництві, у допоміжних виробництвах, у підсобних промислових виробництвах за статтями калькуляції. 8

3. Задача №1 13

Список використаної літератури 14
1. Особливості діяльності торгівельних організацій. Гуртова (оптова) торгівля. Роздрібна торгівля.

У процесі комерційної діяльності кожний підприємець зіштовхується із проблемою реалізації продукції.
Забезпечення успіху при цьому безпосередньо пов'язане з глибоким і всебічним вивченням ринку й ринкових можливостей виробленого продукту. Аналіз ринкових умов господарювання, розробка шляхів і методів впровадження товару на ринок і розширення обсягів його реалізації становлять особливий напрямок у діяльності фірми............

Курсова робота: "Аудит нематеріальних активів"

2011 рік
 ЗМІСТ

ВСТУП
…………………………………………………………………………...
3
РОЗДІЛ 1.

ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ АУДИТУ НА НЬОМУ………………………………

5

1.1. Загальна характеристика підприємства………………………….
5

1.2. Організація аудиту на підприємстві……………………………..
7

1.3. Економічна сутність і класифікація нематеріальних активів….
11
РОЗДІЛ 2.
МЕТОДИКА АУДИТУ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ…………..
15

2.1. Мета, завдання та джерела інформації аудиту нематеріальних активів…………………………………………………………………..
15

2.2. Організація аудиту нематеріальних активів…………………....
19

2.3. Методика аудиту нематеріальних активів……………………...
26
РОЗДІЛ 3.
УЗАГАЛЬНЕННЯ АУДИТУ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ У АУДИТОРСЬКОМУ ВИСНОВКУ………………………………......
33

3.1. Робочі документи аудитора: сутність та порядок складання .....
33

3.2. Аудиторський висновок за результатами аудиту нематеріальних активів………………………………………………..
34
ВИСНОВКИ…………………………………………………………………………....
40
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………………..
43
ДОДАТКИ……………………………………………………………………………..
44

ВСТУП

Успішне розв'язання стратегічної задачі становлення і розвитку ринкових виробничих відносин в економіці України в значній мірі базується на перебудові і вдосконаленні форм і методів бухгалтерського обліку і аудиту.............